CI/CD staat voor Continuous Integration en Continuous Delivery (vaak ook gebruikt als Continuous Deployment).

CI kan je zien als de reperterende (geautomatiseerde) cyclus aan de ontwikkel kant van het devops spectrum. Code van verschillende developers wordt hier geintegreerd en getest waarbij er een continue feedback is wanneer hier problemen worden ontdekt.

CD is dan meer de Ops kant van het spectrum waarbij de software release wordt gemaakt en in het optimale geval ook geautomatiseerd wordt uitgerolt en gemonitored.

We zullen dit spoedig in een blog verder toelichten en uitdiepen.