Wat er nu met Devops bedoeld wordt is beatnwoord in deze vraag:Wat is Devops?. Maar wat zijn nu de voordelen?

De belangrijkste voordelen van het implementeren van DevOps zijn:

  • Betere kwaliteit en stabiliteit; fouten worden steeds eerder ontdekt en verholpen door bijvoorbeeld het toepassen van automatische testen, nieuwe versies kunnen makkelijker en zonder verstoring worden geïmplementeerd, uitdagingen worden opgepakt door het hele team waar gezamenlijk naar de beste oplossing wordt gezocht.

  • Sneller opleveren en implementeren van functionaliteit; door een efficiënter proces en de toepassing van de juiste hulpmiddelen kunnen ontwikkelaars zich meer focussen op het leveren van nieuwe of verbeterde functionaliteit en kan dit sneller geïmplementeerd worden.

  • Betere interne cultuur; door het toepassen van DevOps principes wordt de communicatie tussen traditioneel gescheiden afdelingen verbeterd en wordt meer aan een gezamenlijk doel gewerkt. Vaak wordt hiermee de productiviteit, flexibiliteit en ook arbeidsvreugde verhoogd.

  • Minder verspilling; onnodige hand-overs worden vermeden en doordat alle disciplines binnen het team zitten worden externe afhankelijkheden vermeden.