De DevOps methodiek draait om cultuur en om teams. Het brengt traditioneel gescheiden afdelingen Development (ontwikkelaars) en Operations (beheerders) samen.

Samen wordt er gewerkt aan een gezamenlijk doel namelijk het optimaliseren van het hele traject van softwareontwikkeling: van ontwerp naar ontwikkeling tot beheer en productondersteuning. Door dit gezamenlijke doel en kennis over de werkwijze en problemen van de ander is het makkelijker de kern van problemen te vinden, maar ook om efficienter te werken door aanpassingen in werkwijze, infrastructuur en/of code.

Lees meer over Devops in een van onze blogs: DevOps engineers!