Wat is DevOps?

De term DevOps is momenteel zeker een hype of buzzword. En zoals met veel hypes lijkt het vaak belangrijker om te zeggen dat je er aan mee doet, in plaats van dat je begrijpt waar het nu over gaat. Daardoor lopen de interpretaties van het begrip DevOps nogal uiteen.

Dus laten we beginnen met wat DevOps is vanuit de perspectief van een ‘DevOps engineer’ (en wat het niet is):

De DevOps methodiek draait om cultuur en om teams. Het brengt traditionele ontwikkelaars en beheerders samen.

Binnen het team zet iedereen zich in om elkaars werk beter te begrijpen. Door het nadenken en optimaliseren van samenwerking wordt er efficiënter gewerkt. Samen wordt er gewerkt aan een gezamenlijk doel namelijk het optimaliseren van het hele traject van softwareontwikkeling en beheer. Bij deze aanpak wordt het team vaak ook uitgebreid met testers, beveiligingsexperts en eventuele andere expertises die een rol spelen in het hele proces van ontwikkeling tot een “live” product.

Wat is er nodig voor DevOps?

Door DevOps-teams worden veel processen geautomatiseerd en veel tools & technieken toegepast. Dit is een ontwikkeling die plaats vindt gedurende het proces. Dit is echter geen vereiste want DevOps draait om de verandering van hoe een team samenwerkt! Het begint dus met het samenstellen van een team waarin je ontwikkelaars en beheerders samenbrengt, eventueel aangevuld met gespecialiseerde DevOps engineer(s) mits deze rol niet door de huidige teamleden kan worden ingevuld. Ontwikkelaars en beheerders zullen moeten gaan nadenken hoe ze met elkaar tot verbeterde processen en werkwijzen kunnen komen.

De DevOps specialisten kunnen het team helpen met het implementeren van het proces en de verandering van de mindset van de teamleden.

Daarnaast kennen zij veel hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om de processen te optimaliseren en automatiseren en kunnen ze ook helpen die toe te passen. Het is voor DevOps specialisten daarom belangrijk om veel ervaring op te doen bij verschillende bedrijven voor een frisse invalshoek.

 

Maar wat kan DevOps jouw bedrijf opleveren?

De belangrijkste voordelen van het implementeren van DevOps zijn voornamelijk:

  • Betere kwaliteit en stabiliteit; fouten worden steeds eerder ontdekt en verholpen door bijvoorbeeld het toepassen van automatische testen, nieuwe versies kunnen makkelijker en zonder verstoring worden geïmplementeerd, uitdagingen worden opgepakt door het hele team waar gezamenlijk naar de beste oplossing wordt gezocht.

  • Sneller opleveren en implementeren van functionaliteit; door een efficiënter proces en de toepassing van de juiste hulpmiddelen kunnen ontwikkelaars zich meer focussen op het leveren van nieuwe of verbeterde functionaliteit en kan dit sneller geïmplementeerd worden.

  • Betere interne cultuur; door het toepassen van DevOps principes wordt de communicatie tussen traditioneel gescheiden afdelingen verbeterd en wordt meer aan een gezamenlijk doel gewerkt. Vaak wordt hiermee de productiviteit, flexibiliteit en ook arbeidsvreugde verhoogd.

 

Wordt vervolgd…

 

Share This Story, Choose Your Platform!