FAQ

FAQ2021-04-19T09:05:26+02:00

We krijgen regelmatig vragen over onderwerpen binnen ons vakgebied. Bijvoorbeeld over Cloud Management, Migraties, Devops, CI/CD en het gebruik van of verschil tussen verschillende technieken en tools. In deze FAQ geven we kort antwoord op deze veel gestelde vragen en verwijzen je eventueel door naar onze blogs of andere informatiebronnen als je meer wilt weten.

DOR_Questions
Is Docker hetzelfde als Kubernetes of wat is het verschil?2021-02-08T13:38:55+01:00

Nee, ze zijn niet hezelfde maar hebben wel allebei met containers te maken. Het makkelijkst is het verschil uit te leggen door een vergelijking te maken met containers zoals die in het goederenvervoer worden gebruikt. Docker is dan te vergelijken met een vrachtschip waarop meerdere dezelfde of verschillende containers geplaatst kunnen worden en Kubernetes is dan de orkestratie in de haven: welke containers moeten op welk schip worden geladen en/of gelost.

Kijk eens op een van de volgende links als je meer wilt weten:

Wat is nu eigenlijk orkestratie of orchestration?2021-02-08T13:40:49+01:00

Met orkestratie wordt het beheer (toevoegen, verwijderen en monitoren) van resources door geautomatiseerde handelingen bedoeld. Zie het als een dirigent die bepaalt wat en wanneer er iets wordt gestart of gestopt en die corrigeerd als een component een “ongewenste” status heeft. Deze term wordt vaak gecombineerd met bijvoorbeeld Docker containers. Dan bepaal je met de orkestratie dus waar, wanneer en hoeveel containers er draaien. Voorbeelden van orkestratie-tools voor containers zijn Kubernetes, AWS Fargate, Google Cloud Run en Azure Container Instances.

Wat zijn de voordelen van devops ten opzichte van de “traditionele” manier van werken met gescheiden ontwikkel- en beheers-afdelingen?2021-02-08T17:18:10+01:00

Wat er nu met Devops bedoeld wordt is beatnwoord in deze vraag:Wat is Devops?. Maar wat zijn nu de voordelen?

De belangrijkste voordelen van het implementeren van DevOps zijn:

  • Betere kwaliteit en stabiliteit; fouten worden steeds eerder ontdekt en verholpen door bijvoorbeeld het toepassen van automatische testen, nieuwe versies kunnen makkelijker en zonder verstoring worden geïmplementeerd, uitdagingen worden opgepakt door het hele team waar gezamenlijk naar de beste oplossing wordt gezocht.

  • Sneller opleveren en implementeren van functionaliteit; door een efficiënter proces en de toepassing van de juiste hulpmiddelen kunnen ontwikkelaars zich meer focussen op het leveren van nieuwe of verbeterde functionaliteit en kan dit sneller geïmplementeerd worden.

  • Betere interne cultuur; door het toepassen van DevOps principes wordt de communicatie tussen traditioneel gescheiden afdelingen verbeterd en wordt meer aan een gezamenlijk doel gewerkt. Vaak wordt hiermee de productiviteit, flexibiliteit en ook arbeidsvreugde verhoogd.

  • Minder verspilling; onnodige hand-overs worden vermeden en doordat alle disciplines binnen het team zitten worden externe afhankelijkheden vermeden.
Wat is Devops?2021-02-08T17:10:43+01:00

De DevOps methodiek draait om cultuur en om teams. Het brengt traditioneel gescheiden afdelingen Development (ontwikkelaars) en Operations (beheerders) samen.

Samen wordt er gewerkt aan een gezamenlijk doel namelijk het optimaliseren van het hele traject van softwareontwikkeling: van ontwerp naar ontwikkeling tot beheer en productondersteuning. Door dit gezamenlijke doel en kennis over de werkwijze en problemen van de ander is het makkelijker de kern van problemen te vinden, maar ook om efficienter te werken door aanpassingen in werkwijze, infrastructuur en/of code.

Lees meer over Devops in een van onze blogs: DevOps engineers!

 

Wat wordt er bedoeld met cloud management?2021-02-09T16:48:15+01:00

Een Cloud Service Provider stelt de infrastructuur, applicatie of het platform beschikbaar maar voor het opbouwen en inrichten ben je zelf verantwoordelijk. Een Managed Service Provider zoals DevOps Rebels kan voor jou dit beheer overnemen. Deze dienst wordt Cloud Management genoemd; het beheer van alle componenten die je gebruikt bij jouw cloud provider(s).

Wat zijn de bekende Public Cloud Providers?2021-02-08T14:16:14+01:00

Amazon Web Services (AWS)

AWS heeft een dominante marktpositie. Het Amazon cloud-platform biedt bijna alle functies die in de cloud computing-industrie beschikbaar zijn.  Als het gaat om managementcapaciteiten en -vaardigheden, heeft AWS het beste product op de markt.

Microsoft Azure

Microsoft Azure is de op een na grootste aanbieder en biedt net zoals AWS een breed scala aan cloudoplossingen naar behoefte van app-ontwikkelaars. Azure staat vooral bekend om de integratie met de hele Microsoft enterprise productivity solution in de vorm van Microsoft 365. Mocht je een hybride cloud willen, ofwel gebruik maken van een public en een private cloud die met elkaar verbonden zijn: dit kan het makkelijkst in combinatie met Microsoft Azure.

Google Cloud Platform (GCP)

Alhoewel Google minder diensten aanbiedt dan de concurrenten, zijn alle vereisten wel vindbaar voor het ontwikkelen van (mobiele) applicaties. GCP is zeker een serieuze concurrent op het gebied van Machine Learning en AI. Google heeft zich duidelijk toegelegd op data-analyse middels kunstmatige intelligentie.

Wat zijn de verschillen tussen IaaS, PaaS en SaaS?2021-02-08T16:55:08+01:00

IaaS – Infrastructure as a Service

IaaS staat voor ‘Infrastructure as a Service; en wordt regelmatig ‘Cloud infrastructure service’ genoemd. Bij IaaS wordt de infrastructuur samen met alle netwerkelementen buiten de deur dus naar de Cloud gebracht. De eindgebruiker behoudt echter het beheer op het operating systeem, applicaties en data.

PaaS – Platform as a Service

PaaS staat voor Platform as a Service, ook wel ‘Cloud Platform Services’ genoemd. PaaS oplossingen nemen nog iets meer werk uit handen van de organisatie vergeleken met on-premise en IaaS. Naast de hardware, wordt ook het operating systeem en middleware zoals bijvoorbeeld database engine of webserver software in de Cloud geplaatst. De eindgebruiker beheert dan de applicatiecode en data.

SaaS – Software as a Service

De derde Cloud service in de markt is SaaS: ‘Software as a Service’. SaaS applicaties worden meestal als webapplicatie via het internet afgenomen. Dit betekent dat de gehele applicatie beheerd wordt door de leverancier van de applicatie. Alles wordt dus geregeld: infrastructuur, operating system, beheer en ontwikkeling – alles ligt in handen van de leverancier. Als eindgebruiker gebruik je dus puur de functionaliteit die de software je biedt.

Wat betekent CI/CD?2021-02-09T17:04:19+01:00

CI/CD staat voor Continuous Integration en Continuous Delivery (vaak ook gebruikt als Continuous Deployment).

CI kan je zien als de reperterende (geautomatiseerde) cyclus aan de ontwikkel kant van het devops spectrum. Code van verschillende developers wordt hier geintegreerd en getest waarbij er een continue feedback is wanneer hier problemen worden ontdekt.

CD is dan meer de Ops kant van het spectrum waarbij de software release wordt gemaakt en in het optimale geval ook geautomatiseerd wordt uitgerolt en gemonitored.

We zullen dit spoedig in een blog verder toelichten en uitdiepen.

Go to Top